За контакти и записвания: (02) 8876 423; 0888 693110

Преподаватели

Екипът на училището е формиран след стриктен подбор с фокус върху педагогическите способности и добрата квалификация на нашите преподаватели. Тяхната компетентност, всеотдайност и топлота съпътстват ученика от първия до последния ден в училище. Учителите ни възприемат работата си като призвание - да превърнем обучението в стимулиращо творческо взаимодействие между преподавател и ученик, в сигурна основа за успешна утрешна реализация и в незабравимо преживяване за всички нас.

НАШИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ са:

  • професионалисти;
  • лични консултанти и духовни личности, които насочват енергията на младостта и разкриват магията на ученето и познанието.
  • Те съчетават най – доброто в традициите с модерната практика, откриват и развиват таланти.
  • Осигуряват европейско ниво, престиж и перспектива.

Силвия Петрова

Силвия Петрова

Начален учител

Петя Живкова

Петя Живкова

Английски език

Ния Първанова

Ния Първанова

Български език и литература

 Елена Златева

Елена Златева

Английски език

Дафинка Цветанова

Дафинка Цветанова

Физическо възпитание и спорт

Гергана Донева

Гергана Донева

Начален учител

Йорданка Антонова

Йорданка Антонова

Химия и физика

Бистра Златарева

Бистра Златарева

Изобразително изкуство

Катя Бозаджиевa

Катя Бозаджиевa

Начален учител

Мария Иванова

Мария Иванова

Английски език

Нели Джурова

Нели Джурова

Начален учител

Ивелина Живкова

Ивелина Живкова

Начален учител