За контакти и записвания: +359 889898587 ,+359 887562466

Преподаватели

Екипът на училището е формиран след стриктен подбор с фокус върху педагогическите способности и добрата квалификация на нашите преподаватели. Тяхната компетентност, всеотдайност и топлота съпътстват ученика от първия до последния ден в училище. Учителите ни възприемат работата си като призвание - да превърнем обучението в стимулиращо творческо взаимодействие между преподавател и ученик, в сигурна основа за успешна утрешна реализация и в незабравимо преживяване за всички нас.

НАШИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ са:

  • професионалисти;
  • лични консултанти и духовни личности, които насочват енергията на младостта и разкриват магията на ученето и познанието.
  • Те съчетават най – доброто в традициите с модерната практика, откриват и развиват таланти.
  • Осигуряват европейско ниво, престиж и перспектива.

Катя Бозаджиевa

Катя Бозаджиевa

Начален учител Зам. директор

Гергана Донева

Гергана Донева

Начален учител

Ивелина Живкова

Ивелина Живкова

Начален учител

Николай Христович

Николай Христович

Учител по математика

Ния Първанова

Ния Първанова

Български език и литература

Дафинка Цветанова

Дафинка Цветанова

Физическо възпитание и спорт

Мария Иванова

Мария Иванова

Английски език

Нели Джурова

Нели Джурова

Начален учител

Георгиос Сърбинов

Георгиос Сърбинов

Учител по физкултура и спорт