За контакти и записвания: +359 889898587 ,+359 887562466

Ивелина Живкова

 Ивелина  Живкова

 evelin_j@abv.bg                  

      Магистър по начална училищна педагогика от СУ  

„Св. Климент Охридски“ 

Следдипломна квалификация по ранно чуждоезиково обучение с английски език

 

„Има три неща, които възрастните могат да научат от децата: да бъдат радостни без повод, винаги да са заети с нещо и да се стремят с всички сили към това, което желаят.“

Паулу Коелю