За контакти и записвания: (02) 8876 423; 0888 693110

Нели Джурова

Магистър по социална педагогика от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ –Магистрър Управление на образованието и начална училищна педагогика.

„Образованието е способността да правиш разлика между това, което знаеш, и това, което не знаеш.“
Анатол Франс