За контакти и записвания: +359 889898587 ,+359 887562466

Нели Джурова

Магистър по социална педагогика от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ –Магистрър Управление на образованието и начална училищна педагогика.

„Образованието е способността да правиш разлика между това, което знаеш, и това, което не знаеш.“
Анатол Франс