За контакти и записвания: +359 888 693110

Мария Иванова

mnikolchova@yahoo.com

 

Магистър по начална училищна педагогика с английски език, СУ “Св. Климент Охридски”

Бакалавър по предучилищна педагогика с английски език, СУ “Св. Климент Охридски“

Най-добрите учители – децата!