За контакти и записвания: +359 889898587 ,+359 887562466

Катя Бозаджиевa

k.n.bozadzhieva@gmail.com

Магистър по начална училищна педагогика от СУ  „Св. Климент Охридски”

Редовна докторантура към ФНПП на СУ „Св. Климент Охридски”

Добрият учител трябва да съчетава в себе си: мъдростта на времето, в което живее, добротата на майката, разума на бащата, харизмата на лидера, който вдъхновява, и чувствителността на твореца.