За контакти и записвания: +359 888 693110

Елена Златева

Елена Златева

zlateva_elena@abv.bg

Бакалавър със специалност Английска филология от СУ “Св. Климент Охридски“ Сътрудник на списание BBC „Знание“

Децата трябва да бъдат учени не какво да мислят, а как да мислят.