За контакти и записвания: +359 889898587 ,+359 887562466

Преподаватели

Екипът на училището е формиран след стриктен подбор с фокус върху педагогическите способности и добрата квалификация на нашите преподаватели. Тяхната компетентност, всеотдайност и топлота съпътстват ученика от първия до последния ден в училище. Учителите ни възприемат работата си като призвание - да превърнем обучението в стимулиращо творческо взаимодействие между преподавател и ученик, в сигурна основа за успешна утрешна реализация и в незабравимо преживяване за всички нас.

НАШИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ са:

  • професионалисти;
  • лични консултанти и духовни личности, които насочват енергията на младостта и разкриват магията на ученето и познанието.
  • Те съчетават най – доброто в традициите с модерната практика, откриват и развиват таланти.
  • Осигуряват европейско ниво, престиж и перспектива.

Катя Бозаджиевa

Катя Бозаджиевa

Заместник-директор по учебната дейност

Гергана Донева

Гергана Донева

Начален учител

Ивелина Живкова

Ивелина Живкова

Начален учител

Николай Христович

Николай Христович

Учител по математика

Ния Първанова

Ния Първанова

Български език и литература

Дафинка Цветанова

Дафинка Цветанова

Физическо възпитание и спорт

Мария Иванова

Мария Иванова

Английски език

Нели Джурова

Нели Джурова

Начален учител

Георгиос Сърбинов

Георгиос Сърбинов

Учител по физкултура и спорт