За контакти и записвания: +359 888 693110

Ден на водата

18 октомври- Световен ден за мониторинг на водата. Всяка година през септември и октомври в цял свят се провежда мониторинг върху качеството на водата. Наблюдават се основни показатели за здравето на хората и жизнеспособността на екосистемите. Учениците от 6 б клас проведоха проучване с цел оценка качествата на водата на р.Дървенишка в кв.Младост. С подвижна минилаборатория те изследваха съдържанието на калиев хидрид, желязо, азотни оксиди, кислород, въглероден диоксид и pH . Малките еколози стигнаха до извода, че водата на реката е с много добри показатели за развитието на организмите в нея. Поздравления за госпожа Цекова и нейните ученици !