За контакти и записвания: +359 889898587 ,+359 887562466

Дипломи и Сертификати

ДИПЛОМИ

  • Удостоверение за завършен първи клас
  • Удостоверение за завършен начален етап на основното образование
  • Диплома за завършено основно образование
  • Сертификат за положен изпит Cambridge, Young Learners English Test на University of Cambridge Local Examinations Syndicate ( UCLEAS), разпространяван чрез Британския съвет ( по желание).