За контакти и записвания: +359 889898587 ,+359 887562466

Спорт, изкуства, изяви и дейности

Традиционното народно творчество пази, пресъздава и предава в поколенията усета на българина за доброто и красивото, за справедливостта и вечните истини. Затова в „Меридиан 22” държим на възпитанието в патриотичен дух и традиционни ценности. В училището ни модерното обучение изгражда един общ меридиан с гордото минало и непреходните ценности, защото вярваме, че само ако познаваш и уважаваш миналото си, можеш да градиш настоящето и да гледаш уверено към бъдещето.

Изкуства и изяви

Програма по изкуства:

Приложни изкуства, народни, спортни и модерни танци, брейк, театрални и вокални групи, пиано;

Културна програма:

Посещения на музеи, театри, изложби и др.

Възпитателна програма:

Час на училището „Assembly” /срещи с изявени личности в областта на науката, изкуствата и спорта за възпитание в патриотизъм, култура на поведение и общуване, беседи и изяви, подготвени от учители и ученици/.

Работа по международни проекти:

„Дъга”, „Медия” с Италия, Испания, Чехия, Германия, Гърция, Румъния

Целогодишни училищни проекти:

„Време”, „ Европа – наш дом”, „Нашата планета Земя” , „Екоекспедиции – проекти”

Клуб „Литература”Клуб „Математика”
Клуб „Музика”
Клуб „Приложна магия”
Клуб „Драма”
Клуб „Екология
Клуб ,,Сръчни ръчички“