За контакти и записвания: +359 889898587 ,+359 887562466

Философия на образованието

Образователната философия на частно училище МЕРИДИАН 22 се ръководи от нашата мисия да подкрепяме и подготвяме всеки ученик за днес и утре, да откриваме таланти,  да градим успешни личности.

 

КАКВО ДАВА „МЕРИДИАН 22“

НА ДЕЦАТА:
 • морална опора и доверие в себе си;
 • инциативност и ентусиазъм;
 • възможност за творческа изява;
 • хармонично развитие на волята, мисълта, чувствата и въображението.
НА РОДИТЕЛИТЕ:
 • възможност да надхвърлят границите на своя мироглед;
 • разнообразие в родителските дейности;
 • сигурен и лоялен партньор във възпитанието на децата.

Нашата философия се гради на четирите стълба на образованието:

 • ДА СЕ УЧИМ ДА УЧИМ И ЗНАЕМ;
 • ДА СЕ УЧИМ ДА ДЕЙСТВАМЕ И МОЖЕМ;
 • ДА СЕ УЧИМ ДА ЖИВЕЕМ С ДРУГИТЕ И РАЗЛИЧНИТЕ;
 • ДА СЕ УЧИМ ДА БЪДЕМ, ДА СМЕ НИЕ…

Жак Делор