За контакти и записвания: +359 889898587 ,+359 887562466

Акредитация и членство

ЛИЦЕНЗ
Училището е лицензирано от МОН и притежава следните лицензи:

 • 2017г. - Заповед РД 14-20/ 07.03.2017г., Удостоверение N4 на Министерството на образованието и науката
 • 1995 г. – лиценз за Основно училище, РД 14-78 / 09.08. 1995 г.
 • 1993 г. – лиценз за Начално училище, РД 14-15 / 24.09. 1993 г.

В края на курса на обучение успешно представилите се ученици получават:

 • Удостоверение за задължително предучилищно образование
 • Удостоверение за завършен клас от начален етап на образование
 • Удостоверение за завършен начален етап на основно образование
 • Свидетелство за основно образование
 • Сертификат за владеене на английски език на колежа „Сейнт Андрюс“ в Кеймбридж
 • Сертификат за положен изпит Cambridge, Young Learners Test на University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLEAS), разпространяван чрез Британския съвет
 • Сертификати от състезание на английски език Spelling Bee
 • Грамоти от участия в олимпиади и конкурси