За контакти и записвания: +359 889898587 ,+359 887562466

История

Пътят на нашето училище  започва с човека и завършва с човешкото у всеки от нас. Едно вечно пътуване между очарованието на детския свят и мъдростта на вековете. В годините на своя път „Меридиан 22” се утвърди като едно от най-престижните и перспективни частни училища в България. То покрива целия образователен цикъл – от детската градина, през отговорните етапи на начално и прогимназиално обучение, до завършването на средно образование, включително с програма International Baccalaureat.

 

1993 г. – Госпожа Радка Стаменова създава едно от първите частни училища в България – Начално училище „Меридиан 22“ с 15 ученици.

1995 г. – Училището е преобразувано в основно, а две години по-късно се премества в собствена сграда.

2003 г. – ЧОУ „Меридиан 22“ отбелязва своя десетгодишен юбилей с концерт „Дъга“.

2008 г. – Отбелязана е 15-годишнината от създаването на училището с концерт „Сега и завинаги“.

2013 г. – Двадесетгодишнината на училището е отпразнувана с концерта „Пътят към теб“.

Под покрива на „Меридиан 22“ днес се обучават 175 ученици.

Днес училището уверено следва пътя на своето развитие: винаги напред и нагоре.


Целта е мечта със срок за изпълнение.

Наполеон Хил