За контакти и записвания: +359 889898587 ,+359 887562466

В служба на обществото

Една от водещите ни мисии е възпитанието в дух на милосърдие и съпричастност към проблемите в съвременното общество. Благотворителните акции ни целят подпомагане на хора в нужда – деца в неравностойно положение, културни дейци от различни поколения, бежанци…

В училище „Меридиан 22” вече 5 години успешно функционира младежки Интеракт клуб към Ротари клуб – София .Заедно реализираме благотворителните си инициативи с ясното съзнание, че светът ни трябва да оцелее не само материално, но и духовно…

Проведени благотворителни спектакли:

1998 г. – „Коледа за всички деца“

1999 г. – „С обич да стоплим всяко сърце“

2001 г. – „Децата против дрогата“

2002 г. – „Децата в защита на българската култура“

2004 г. – Празник на езиците

2005 г. – „Светът е в нашите ръце“

2007 г. – „Коледата възможна“

2011 г. – „Да бъде българският род“

2012 г. – „Аз съм гражданин“