За контакти и записвания: +359 889898587 ,+359 887562466

Мисия и ценности

ЧОУ „Меридиан 22“ интегрира богатите образователни традиции на България с най-добрите практики на педагогиката в Европа и света. Ние се стремим да развиваме интелектуалното  любопитство, лидерство и сътрудничество между ученици с различен социален, културен, икономически и географски произход.

В ЧОУ „Меридиан 22“ предлагаме високи стандарти в обучението, мултилингвистичен  подход, положителна лична мотивация, успешен старт в живота.

Обучението при нас гарантира  интелектуално , социално , физическо, личностно развитие, подкрепяща учебна среда,  социално, емоционално взаимодействие.

Ние търсим, откриваме, поощрявме, развиваме способностите, функционалната грамотност и талантите на всяко дете.

В ЧОУ „Меридиан 22“ работим в екип, защото си вярваме, грижим се един за друг,  споделяме и имаме приятели.

Откриваме път към бъдещето, като изграждаме успешни личности.

 

ЧОВЕК МОЖЕ ТОЛКОВА, КОЛКОТО ЗНАЕ.

Франсис Бейкън